Witamy na stronie naszej Kancelarii

Misją kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Kładziemy nacisk na budowanie partnerskich relacji z naszymi Kontrahentami, opartych na wzajemnym zaufaniu.

Gwarantujemy naszym Partnerom optymalne i najbardziej efektywne rozwiązania ich problemów prawnych. Pozostajemy w ciągłej gotowości, by móc na bieżąco pomagać Kontrahentom w ich codziennej działalności.

Doradzamy jak umiejscowić biznes w skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Wiemy jak ważne jest zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, dlatego każdego dnia staramy się o nie dbać.

Proponujemy naszym Kontrahentom rozwiązania proste i rzetelne.

Na rynku wyróżnia nas elastyczne podejście do potrzeb naszych Klientów, a także krótkie terminy realizacji. Nasz obszar działania to województwo kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław i okolice), ale także województwa ościenne.

Ostatnio dodane:

Od 2016 r. wysokość zasiłków z ubezpieczenia chorobowego - w tym również macierzyńskiego - obliczana będzie jako średnia z ostatnich 12 miesięcy.
Takie wnioski zawarte zostały w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015r., sygn. akt II PK 153/14. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną studentki, która została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, próbowała zaś wykazać, że w rzeczywistości strony zawarły umowę o pracę. Jednakże Sąd ocenił, że sposób wykonywania zadań zdecydowanie odbiegał od modelu pracowniczego, bowiem podwładna sama decydowała o godzinie rozpoczynania i kończenia pracy. Ponadto mogła swobodnie opuszczać jednostkę w godzinach jej funkcjinowania, bez konieczności wpisywania tego w jakiejkolwiek ewidencji.
NSA w wyroku z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 2141/13) orzekł, że wydatki na konferencję zorganizowaną w celu pozyskania i utrzymania klientów można odliczyć od przychodu. Sprawa dotyczyła podatnika, który produkował i sprzedawał sprzęt wędkarski.