Witamy na stronie naszej Kancelarii

Misją kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Kładziemy nacisk na budowanie partnerskich relacji z naszymi Kontrahentami, opartych na wzajemnym zaufaniu.

Gwarantujemy naszym Partnerom optymalne i najbardziej efektywne rozwiązania ich problemów prawnych. Pozostajemy w ciągłej gotowości, by móc na bieżąco pomagać Kontrahentom w ich codziennej działalności.

Doradzamy jak umiejscowić biznes w skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Wiemy jak ważne jest zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, dlatego każdego dnia staramy się o nie dbać.

Proponujemy naszym Kontrahentom rozwiązania proste i rzetelne.

Na rynku wyróżnia nas elastyczne podejście do potrzeb naszych Klientów, a także krótkie terminy realizacji. Nasz obszar działania to województwo kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław i okolice), ale także województwa ościenne.

Ostatnio dodane:

Za niekonstytucyjny został uznany przepis karanie na podstawie regulaminów imprez masowych. Otóż przepis art. 54 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych stanowi, że osoba, która nie wykona polecenia porządkowego, wydanego na podstawie regulaminu obiektu lub imprezy masowej przez służby porządkowe lub informacyjne,  może zostać ukarana grzywną jak również karą ograniczenia wolności.

 

Minister Finansów wyjaśnił, że wynagrodzenie otrzymywane przez właściciela nieruchomości z tytułu służebności przesyłu jest zwolnione z podatku dochodowego.

Twierdzenia pacjenta o zakażeniu w placówce leczniczej oraz o popełnieniu w niej błędów w zakresie jego zdiagnozowania i leczenia nie mogą być bowiem samodzielnie ocenione i zweryfikowany przez sąd niemający wiedzy specjalnej w tej dziedzinie, bez uzyskania opinii biegłych lekarzy.

W przypadku niewyjaśnienia wszelkich wątpliwości przez biegłego, Sąd powninen skonfrontować jego opinię i zarządać kolejnej opiniii od innego biegłego.

Wskazać przy tym trzeba, że ocena kwalifikacji biegłego lekarza uwzględniać powinna nie tylko posiadane specjalizacje medyczne, a także jego praktykę medyczną i przygotowanie teoretyczne, w tym ewentualny dorobek naukowy i publikacje z danej dziedziny wiedzy medycznej.