Witamy na stronie naszej Kancelarii

Misją kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Kładziemy nacisk na budowanie partnerskich relacji z naszymi Kontrahentami, opartych na wzajemnym zaufaniu.

Gwarantujemy naszym Partnerom optymalne i najbardziej efektywne rozwiązania ich problemów prawnych. Pozostajemy w ciągłej gotowości, by móc na bieżąco pomagać Kontrahentom w ich codziennej działalności.

Doradzamy jak umiejscowić biznes w skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Wiemy jak ważne jest zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, dlatego każdego dnia staramy się o nie dbać.

Proponujemy naszym Kontrahentom rozwiązania proste i rzetelne.

Na rynku wyróżnia nas elastyczne podejście do potrzeb naszych Klientów, a także krótkie terminy realizacji. Nasz obszar działania to województwo kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław i okolice), ale także województwa ościenne.

Ostatnio dodane:

Organy skarbowe prowadzą postępowania przeciwko przedsiębiorcom, którzy korzystali z outsourcingu pracowników. Chodzi o firmy, które korzystały z usług jednej z agencji pracy tymczasowej, która oferowała przejęcie pracowników w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy. Niestety żadna z agencji nie wywiązywała się ze swoich obowiązków i zostały postawione w stan upadłości.

Dotyczy to jednak tylko tych elementów, które są zaliczane do części wspólnych nieruchomości.

Takie wnioski płyną z orzeczenia WSA we Wrocławiu (sygn. akt II SA / Wr 823 / 14). Sprawa dotyczyła nakazu powiatowego inspektora z nadzoru budowlanego, który nakazał wspólnocie mieszkaniowej zabezpieczyć budynek od strony zachodniej. Wskazano, że balkony, przewody kominowe będą obciążały właścicieli mieszkań a nie całą wspólnotę. 

To kwota nadużyć decyduje o tym, czy można założyć podsłuch podejrzanym o przestępstwo skarbowe.

Do przestępstw skarbowych stosuje się odpowiedniu przepis art. 237 par. 3 pkt. 15 k.p.k., odnoszący się do grupy przestępstw dotyczących mienia znacznej wartości.