Witamy na stronie naszej Kancelarii

Misją kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Kładziemy nacisk na budowanie partnerskich relacji z naszymi Kontrahentami, opartych na wzajemnym zaufaniu.

Gwarantujemy naszym Partnerom optymalne i najbardziej efektywne rozwiązania ich problemów prawnych. Pozostajemy w ciągłej gotowości, by móc na bieżąco pomagać Kontrahentom w ich codziennej działalności.

Doradzamy jak umiejscowić biznes w skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Wiemy jak ważne jest zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, dlatego każdego dnia staramy się o nie dbać.

Proponujemy naszym Kontrahentom rozwiązania proste i rzetelne.

Na rynku wyróżnia nas elastyczne podejście do potrzeb naszych Klientów, a także krótkie terminy realizacji. Nasz obszar działania to województwo kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław i okolice), ale także województwa ościenne.

Ostatnio dodane:

Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę z powodu restrukturyzacji zatrudnienia, pracodawca powinien wskazać, jakimi posłużył się kryteriami doboru. Jeśli ich zabraknie, takie oświadczenie woli jest wadliwe. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt I PK 140/14).
Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę z powodu restrukturyzacji zatrudnienia, pracodawca powinien wskazać, jakimi posłużył się kryteriami doboru. Jeśli ich zabraknie, takie oświadczenie woli jest wadliwe. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt I PK 140/14).
Sąd może zobowiązać przychodnię do udostępnienia ewidencji pacjentów w danym dniu, a także wykazu godzin pracy lekarza, który wystawił zwolnienie. Takie dane będą niezbędne w razie sporu pracodawcy z pracownikiem dotyczącym dopuszczalności wypowiedzenia umowy o pracę.