Witamy na stronie naszej Kancelarii

Misją kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Kładziemy nacisk na budowanie partnerskich relacji z naszymi Kontrahentami, opartych na wzajemnym zaufaniu.

Gwarantujemy naszym Partnerom optymalne i najbardziej efektywne rozwiązania ich problemów prawnych. Pozostajemy w ciągłej gotowości, by móc na bieżąco pomagać Kontrahentom w ich codziennej działalności.

Doradzamy jak umiejscowić biznes w skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Wiemy jak ważne jest zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, dlatego każdego dnia staramy się o nie dbać.

Proponujemy naszym Kontrahentom rozwiązania proste i rzetelne.

Na rynku wyróżnia nas elastyczne podejście do potrzeb naszych Klientów, a także krótkie terminy realizacji. Nasz obszar działania to województwo kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław i okolice), ale także województwa ościenne.

Ostatnio dodane:

Nowelizacja kodeksu karnego, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2015 r., wprowadzi możliwość wykorzystywania w postępowaniu także prywatnych dowodów. W związku z tym możliwe jest zwiększe popytu na ich usługi. Należy jednak pamiętać o obowiązujących przepisach, które nakładają na detektywów obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwych organów o zawarciu umowy, która może wiązać się ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie.
Jeśli z przyczyn nieusprawiedliwionych pracownik nie stawi się w pracy, musi liczyć sie z utratą posady. Należy jednak unikać dyscyplinarki wobec pracownika, który z opóźnieniem tłumaczy swoją nieobecność. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem, opóżnienie wytłumaczenia absencji w zakładzie pracy nie należy w zasadzie traktować jako cięzkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika.

Sąd Najwyższy udzieli odpowiedzi na pytanie, czy możliwym będzie ustanowienie drogi koniecznej na rzecz użytkownika wieczystego na prawie użytkowania wieczysteo. Przez lata dopuszczano możliwość ustanowienia drogi koniecznej na tym prawie. Jenakże pogląd ten został zmieniony w postanowienia z dnia 28 marca 2014 r. (sygn. akt III CSK 174/13).