Witamy na stronie naszej Kancelarii

Misją kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Kładziemy nacisk na budowanie partnerskich relacji z naszymi Kontrahentami, opartych na wzajemnym zaufaniu.

Gwarantujemy naszym Partnerom optymalne i najbardziej efektywne rozwiązania ich problemów prawnych. Pozostajemy w ciągłej gotowości, by móc na bieżąco pomagać Kontrahentom w ich codziennej działalności.

Doradzamy jak umiejscowić biznes w skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Wiemy jak ważne jest zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, dlatego każdego dnia staramy się o nie dbać.

Proponujemy naszym Kontrahentom rozwiązania proste i rzetelne.

Na rynku wyróżnia nas elastyczne podejście do potrzeb naszych Klientów, a także krótkie terminy realizacji. Nasz obszar działania to województwo kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław i okolice), ale także województwa ościenne.

Ostatnio dodane:

Twierdzenia pacjenta o zakażeniu w placówce leczniczej oraz o popełnieniu w niej błędów w zakresie jego zdiagnozowania i leczenia nie mogą być bowiem samodzielnie ocenione i zweryfikowany przez sąd niemający wiedzy specjalnej w tej dziedzinie, bez uzyskania opinii biegłych lekarzy.

W przypadku niewyjaśnienia wszelkich wątpliwości przez biegłego, Sąd powninen skonfrontować jego opinię i zarządać kolejnej opiniii od innego biegłego.

Wskazać przy tym trzeba, że ocena kwalifikacji biegłego lekarza uwzględniać powinna nie tylko posiadane specjalizacje medyczne, a także jego praktykę medyczną i przygotowanie teoretyczne, w tym ewentualny dorobek naukowy i publikacje z danej dziedziny wiedzy medycznej.

Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego, sąd nie może zawiesić postępowania jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy tylko dlatego, że powód nie podał danych pozwalających na ustalenie numerów PESEL, NIP lub w Krajowym Rejestrze Sądowym drugiej strony.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wolność prowadzenia działalnośći gospodarczej nie ma charakteru absolutnego, dlatego też porty lotnicze mogą ograniczać działalność gospodarczą i tego typu zakazy nie stoją w sprzeczności z wolnościami gwarantowanymi przez Konstytucję RP. W sprawie chodziło o  przewoźników nagabujących pasażerów na lotniskach, by skorzystali z ich usług, a potem pobierających nawet kilkukrotnie zawyżoną opłatę za przejazd.