Witamy na stronie naszej Kancelarii

Misją kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Kładziemy nacisk na budowanie partnerskich relacji z naszymi Kontrahentami, opartych na wzajemnym zaufaniu.

Gwarantujemy naszym Partnerom optymalne i najbardziej efektywne rozwiązania ich problemów prawnych. Pozostajemy w ciągłej gotowości, by móc na bieżąco pomagać Kontrahentom w ich codziennej działalności.

Doradzamy jak umiejscowić biznes w skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Wiemy jak ważne jest zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, dlatego każdego dnia staramy się o nie dbać.

Proponujemy naszym Kontrahentom rozwiązania proste i rzetelne.

Na rynku wyróżnia nas elastyczne podejście do potrzeb naszych Klientów, a także krótkie terminy realizacji. Nasz obszar działania to województwo kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław i okolice), ale także województwa ościenne.

Ostatnio dodane:

Wchodzą w życie nowe przepisy, które umożliwią przedsiębiorcom wystąpienie o rozłożenie na raty lub odroczenie wszystkich składek, a nie tylko tych finansowanych przez pracodawcę.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. umożliwione zostanie występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji przez dwa lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wnioski wspólne).
Interpretacja indywidualna w takich przypadkach doręczana jest tylko jednemu z zainteresowanych (pozostałym doręczany będzie odpis interpretacji indywidualnej lub postanowienia), a opłata za wydanie interpretacji wynosić będzie iloczyn opłaty standardowej i liczby zainteresowanych składających wniosek wspólny.
Od 2016 r. wysokość zasiłków z ubezpieczenia chorobowego - w tym również macierzyńskiego - obliczana będzie jako średnia z ostatnich 12 miesięcy.