Witamy na stronie naszej Kancelarii

Misją kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Kładziemy nacisk na budowanie partnerskich relacji z naszymi Kontrahentami, opartych na wzajemnym zaufaniu.

Gwarantujemy naszym Partnerom optymalne i najbardziej efektywne rozwiązania ich problemów prawnych. Pozostajemy w ciągłej gotowości, by móc na bieżąco pomagać Kontrahentom w ich codziennej działalności.

Doradzamy jak umiejscowić biznes w skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Wiemy jak ważne jest zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, dlatego każdego dnia staramy się o nie dbać.

Proponujemy naszym Kontrahentom rozwiązania proste i rzetelne.

Na rynku wyróżnia nas elastyczne podejście do potrzeb naszych Klientów, a także krótkie terminy realizacji. Nasz obszar działania to województwo kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław i okolice), ale także województwa ościenne.

Ostatnio dodane:

Przychody z tytułu wykonania utworu i przeniesienia autorskich praw majątkowych, które uzyskał adiunkt na podstawie umowy o pracę na uniwersytecie stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy - to teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku  z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt III AUa 441/14)
Jeżeli przedsiębiorca nie przetwarza danych wrażliwych i powoła u siebie administratora bezpieczeństwa informacji, zostanie zwolniony z obowiązku rejestracji zbioru danych w GIODO.
Z planów Państwowej Inspekcji Pracy, wynika, że w 2015 r. inspektorzy będą zwracać szczególną uwagę na umowy cywilno prawne. Szczególną uwgę zwracać będą na firmy ochroniarskie, transportowe oraz agencje pracy tymczasowej.