Witamy na stronie naszej Kancelarii

Misją kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Kładziemy nacisk na budowanie partnerskich relacji z naszymi Kontrahentami, opartych na wzajemnym zaufaniu.

Gwarantujemy naszym Partnerom optymalne i najbardziej efektywne rozwiązania ich problemów prawnych. Pozostajemy w ciągłej gotowości, by móc na bieżąco pomagać Kontrahentom w ich codziennej działalności.

Doradzamy jak umiejscowić biznes w skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Wiemy jak ważne jest zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, dlatego każdego dnia staramy się o nie dbać.

Proponujemy naszym Kontrahentom rozwiązania proste i rzetelne.

Na rynku wyróżnia nas elastyczne podejście do potrzeb naszych Klientów, a także krótkie terminy realizacji. Nasz obszar działania to województwo kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław i okolice), ale także województwa ościenne.

Ostatnio dodane:

Wyciek może zdarzyć się w każdym pojeździe mechanicznym. Nie może być to postrzegane jako zdarzenie wyjątkowe lub nadzwyczajne. Dlateto też wyciek w samologie nie może być klasyfikowane inaczej. Orzeczenie wydane przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy z dnia 6 sierpnia 2015r., sygn. akt II C 600/15, wpisuje się w linię orzeczniczą TSUE.
Do tej pory w przypadku braku porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami, sąd zmuszony był ograniczyć władzę rodzicielską jednego z nich (tego z którym dziecko nie mieszkało). Obecnie sąd będzie orzekać o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Powierzenie władzy jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem władzy drugiego, dopuszczalne będzie tylko wtedy, gdy przemawiać za tym będzie dobro dziecka.
Kluczową kwestią jest ustalenie liczby osób zwalnianych dla stwierdzenia, czy u danego pracodawcy ma miejsce zwolnienie grupowe. Jako grupę referencyjną wskazuje się wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy (nawet jeśli zatrudnieni są w różnych zakładach pracy - jednostkach organizacyjnych danego pracodawcy).